Ομαδική Θεραπεία

Στην ομαδική θεραπεία οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι και άλλοι βιώνουν τα ιδία συναισθήματα, προβληματισμούς αλλά δεν είναι οι μοναδικοί όπως ίσως πίστευαν μέχρι τώρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *