Υπηρεσίες

Ατομική θεραπεία
Η θεραπεία είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ενός ατόμου και ενός θεραπευτή.
Ο θεραπευτής προσφέρει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης αποδοχής και ειλικρίνειας. Η σχέση που δημιουργείται είναι θεραπευτική με σκοπό το άτομο, να μπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα, να εξερευνήσει με ασφάλεια, και να αναγνωρίσει τα συναισθήματα του.
Στόχος είναι να ανακαλύψει νέους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που τον απασχολούν.
Αυτά τα στοιχεία προωθούν την αυτογνωσία και αυτοβελτιωση

Ομαδική θεραπεία
Στην ομαδική θεραπεία οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι και άλλοι βιώνουν τα ιδία συναισθήματα, προβληματισμούς αλλά δεν είναι οι μοναδικοί όπως ίσως πίστευαν μέχρι τώρα.
Μέσα στην ομάδα το κίνητρο για να ξεπεράσουν το πρόβλημα τους γίνεται μεγαλύτερο, αφού μπορεί να δουν ότι κάποιοι άλλοι που δυσκολεύονταν το ίδιο είναι στην φάση να το έχουν ξεπεράσει..
Η ομαδική θεραπεία επίσης βοηθάει τα άτομα που βιώνουν δυσκολίες στην έκθεση μπροστά σε άλλους.

Θεραπεία ζεύγους
Η θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που νοιώθουν ότι δεν παίρνουν την ικανοποίηση και το αίσθημα της πληρότητας που περίμεναν από την σχέση τους.
Οι συγκρούσεις γύρω από την κατανομή των ρόλων και την εξουσία, καθώς και τα προβλήματα επικοινωνίας είναι αυτά που δημιουργούν δυσφορία στις σχέσεις.
Όμως η θεραπεία ζεύγους έχει και ένα άλλο σκοπό. Να βοηθήσει το ζευγάρι να δυναμώσει τους δεσμούς του και να αποκτήσει βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση ο ένας για τον άλλο.

Συμβουλευτική γονέων
Ο ρόλος των γονιών σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολος και περίπλοκος σε σχέση με παλαιότερα.
Από την άλλη η σχέση με τους γονείς είναι η πρώτη που κάνει ένα παιδί, οπότε ο ρόλος της οικογένειας έχει ιδιαίτερη σημασία.
Μέσα στην οικογένεια, μαθαίνουμε πως θα σχετιζόμαστε στην υπόλοιπη ζωή μας.
Η συνεργασία των γονιών με το σύμβουλο έχει ως στόχο να αναγνωρίσει τις δυσκολίες που μπορεί να έχει το παιδί τους, π.χ. θέματα ορίων, φοβίες, θέματα που σχετίζονται με την συμπεριφορά του στο σχολείο και άλλα.
Με την υποστήριξη του συμβούλου μπορούν να βρεθούν νέοι τρόποι, ώστε να προσεγγίσει ο γονιός αυτά τα θέματα και να βγει από το αδιέξοδο.

Συμβουλευτική μέσω Skype
Η συμβουλευτική μέσω Skype απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουνε δυνατότητα πρόσβασης στον χώρο μας και ανθρώπους εκτός Αττικής. Απευθύνεται σε ανθρώπους εκτός Ελλάδος που έχουν ανάγκη να μιλήσουν και να εκφραστούν σε ειδικό στην μητρικής τους γλώσσα. Αρκεί να έχετε πρόσβαση στο internet και μπορείτε από παντού να μιλήσετε μαζί μας, και να βρούμε λύση σε αυτό που σας απασχολεί.