Βίκυ Καμπανάκη - Βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό σημείωμα

Η Βίκυ Καμπανάκη είναι κάτοχος πτυχίου Higher National Diploma (HND) in Counseling Psychology από το πανεπιστήμιο Goldsmiths College University of London στο Mediterranean College.
Έχει εκπαιδευτεί στην λογοθεραπεία Professional Diploma in Speech Therapy, από το πανεπιστήμιο Goldsmiths College University of London στο Mediterranean College.
Εκπαιδεύτηκε στην Συστημική συνθετική Ψυχοθεραπεία και την οικογενειακή συμβουλευτική, στο εργαστήρι διερεύνησης ανθρωπίνων σχέσεων.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο στην Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές.
Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων και έχει λάβει μέρος σε ερευνητικές ομάδες.
Απέκτησε κλινική εμπειρία δουλεύοντας σε διάφορα πλαίσια στον τομέα της συμβουλευτικής, όπως σε δημόσια σχολεία, στο Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες Αρωγή και ήταν μέλος του Δικτύου Γυναικών Ελλάδος.
Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο.
Είναι μέλος της ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής).